Česko-německý   Německo-český

  •  
Český termín
Překlad
Budete vyrozuměn písemně.Sie werden schriftlich verständigt.
Dej přednost v jízděVorfahrt gewähren
Dítě do 12 let nesmí sedět na předním sedadle.Kinder bis 12 Jahre dürfen nicht im Vordersitz sitzen.
Dýchněte do trubičky!Pusten Sie ins Röhrchen!
Je to dovoleno.Es ist erlaubt.
Je to zakázáno.Es ist verboten.
Jel jste na červenou.Sie sind bei Rot gefahren.
Jízda po tramvajovém pásu je zakázána.Die Fahrt auf den Schienen ist verboten.
Musím sepsat protokol.Ich muss ein Protokoll aufnehmen.
Musím zavolat tlumočníka.Ich muss einen Dolmetscher anrufen.
Musíte zaplatit v českých korunách.Sie müssen in Tschechischen Kronen bezahlen.
Nedal jste znamení o změně směru jízdy.Sie haben die Fahrtrichtungsänderung nicht angezeigt.
Nejvyšší povolená rychlost v tomto úseku je 40 km/hod.Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Abschnitt ist 40 km/Std.
Nemáte ochrannou přilbu.Sie haben keinen Schutzhelm.
Nemáte silniční nálepku.Sie haben die Autobahnvignette nicht.
Nemáte zapnuté bezpečnostní pásy.Sie sind nicht angeschnallt.
Nerespektoval jste dopravní značku.Sie haben das Verkehrszeichen nicht beachtet.
Nerespektoval jste hlavní silnici.Sie haben die Vorfahrt nicht beachtet.
Nerespektoval jste jednosměrnou ulici.Sie haben die Einbahnstraße nicht beachtet.
Nerespektoval jste kruhový objezd.Sie haben den Kreisverkehr nicht beachtet..
Nerespektoval jste nejvyšší povolenou rychlost.Sie haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht beachtet.
Nerespektoval jste plnou čáru.Sie haben die durchgezogene Linie nicht beachtet.
Nesmíte pokračovat v jízdě.Sie dürfen nicht weiterfahren.
Nezastavil jste.Sie haben nicht angehalten.
Podrobíte se dechové zkoušce.Sie müssen sich einem Alkoholtest unterziehen.
Podrobíte se krevní zkoušce.Sie müssen sich einer Blutprobe unterziehen.
Podrobíte se lékařskému vyšetření.Sie müssen sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.
Požití alkoholického nápoje před i během jízdy je přísně zakázáno.Der Genuß von Alkohol vor und während der Fahrt ist streng verboten.
Přestupek bude projednán.Die Ordnungswidrigkeit wird verhandelt.
Půjdete se mnou na oddělení!Kommen Sie zur Polizeiwache mit!
Řídíte pod vlivem alkoholu.Sie fahren unter Alkoholeinfluss.
Silniční kontrolaVerkehrskontrolle
Souhlasíte?Sind Sie damit einverstanden?
Tady je objížďka.Hier ist die Umleitung.
Tady je uzavírka.Hier ist eine Straßensperre.
Tady máte potvrzení o zaplacení.Hier sind Ihre Quittungen.
Tady nesmíte stát.Hier dürfen Sie nicht stehen bleiben.
Tady nesmíte zastavit.Hier dürfen Sie nicht anhalten.
Uzamkněte vozidlo!Schließen Sie den Wagen ab!
Vaše auto bylo odtaženo.Ihr Wagen wurde abgeschleppt.
Věc bude vyšetřena.Die Sache wird untersucht.
Vypněte motor!Stellen Sie den Motor ab!
Vypněte rádio!Stellen Sie das Radio ab!
Vystupte si z vozu!Steigen Sie aus dem Wagen aus!
Zadržím Váš řidičský průkaz.Ihr Führerschein wird eingezogen.
Zákaz předjížděníÜberholverbot
Zákaz stáníEingeschränktes Halteverbot
Zákaz vjezduVerbot für alle Fahrzeuge
Zákaz zastaveníHalteverbot
Zaplatíte pokutu.Sie müssen Verwarnungsgeld bezahlen.

Nalezeno záznamů: 50