Česko-německý   Německo-český

  •  
Český termín
Překlad
Dopouštíte se výtržností.Sie stören die öffentliche Ordnung.
Dopustil jste se krádeže.Sie haben einen Diebstahl begangen.
Dopustil jste se přestupku.Sie haben eine Ordnungswidrigkeit begangen.
Dopustil jste se trestného činu.Sie haben eine Straftat begangen.
Jste podezřelý.Sie werden verdächtigt.
Jste příliš hluční.Sie sind zu laut.
Jste zadržen.Sie sind festgenommen.
Kdo je vinen?Wer ist daran schuld?
Kdo to zavinil?Wer hat das verursacht?
Napadl jste ho.Sie haben ihn angegriffen.
Poslední výzva opusťte tuto místnost!Letzte Aufforderung, verlassen Sie das Zimmer!
Poškodil jste cizí majetek.Sie haben fremdes Eigentum beschädigt.
Přestaňte, jinak použiji donucovací prostředek!Hören Sie auf, sonst setze ich ein Zwangsmittel ein!
Půjdete se mnou na policejní stanici.Sie kommen zur Polizeiwache mit.
Rozbil jste okno.Sie haben das Fenster eingeschlagen.
Rušíte noční klid.Sie stören die Nachtruhe.
Rval jste se.Sie haben sich geprügelt.
Vaše chování je v rozporu se zákonem.Sie haben gegen das Gesetz verstoßen
Vy jste to zničil.Sie haben das zerstört.
Zničil jste telefonní budku.Sie haben die Telefonzelle demoliert.

Nalezeno záznamů: 20