Česko-německý   Německo-český

  •  
Český termín
Překlad
Jak dlouho budete v ČR?Wie lange bleiben Sie in Tschechien?
Jak dlouho jste v ČR?Wie lange sind Sie in der Tschechischen Republik?
Jak se jmenujete?Wie heißen Sie?
Jak se to píše?Wie schreibt man das?
Jaké je Vaše křestní jméno?Wie ist Ihr Vorname?
Jaké je vaše povolání?Was sind Sie von Beruf?
Jaké je Vaše příjmení?Wie ist Ihr Name?
Jaké jste národnosti?Ihre Nationalität?
Jaký je účel vašeho pobytu?Ihr Aufenthaltszweck?
Jste rozvedená?Sind Sie geschieden?
Jste rozvedený?Sind Sie geschieden?
Jste svobodná?Sind Sie ledig?
Jste svobodný?Sind Sie ledig?
Jste turista?Sind Sie Tourist?
Jste vdaná?Sind Sie verheiratet?
Jste zde služebně?Sind Sie dienstlich hier?
Jste ženatý?Sind Sie verheiratet?
Kde bydlíte?Wo wohnen Sie?
Kde pracujete?Wo arbeiten Sie?
Kde tady bydlíte?Wo wohnen Sie hier?
Kdy a kde jste se narodil?Wann und wo sind Sie geboren?
Kdy jste přijel?Wann Sind Sie angekommen?
Musíme ověřit Vaší totožnost.Ich muss Ihre Identität überprüfen.
Musíte se hlásit na oddělení cizinecké policie.Sie müssen sich bei der Fremdenpolizei anmelden.
Odkud jste?Woher sind Sie?
Platnost vašeho povolení k pobytu skončila.Die Gültigkeit Ihrer Aufenthaltsbewilligung ist abgelaufen.
Předložte doklad o pojištění vozidla!Legen Sie bitte Versicherungsschein vor!
Předložte povolení k pobytu!Legen Sie bitte Ihre Aufenthaltsbewilligung vor!
Předložte řidičský průkaz!Legen Sie bitte Führerschein vor!
Předložte své doklady!Legen Sie bitte Ihre Ausweise vor!
Předložte svůj pas!Legen Sie bitte Ihren Reisepass vor!
Předložte technický průkaz vozidla!Legen Sie bitte Fahrzeugschein vor!
Vaše povolení je neplatné.Ihre Bewilligung ist ungültig.

Nalezeno záznamů: 33