Česko-německý   Německo-český

  •  
Německý termín
Překlad
abbauen (körperlich)ochabnout (tělesně)
abbiegenodbočit / odbočovat
zahnout / zahýbat
abblenden (Licht)ztlumit (světlo)
abbrechenpřerušit
ukončit / ukončovat
abbrennenshořet
abdecken (Dächer)strhnout (střechy)
abdecken (Wunde)obložit / obkládat (ránu)
Abdecktuch dassterilní pokrývka
Abdeckung diekrytí
Abdichtung dieucpávka / utěsnění
Abend dervečer
Abendbrot dasvečeře
Abendbrot essenvečeřet
aberale
abfahrenodjet / odjíždět
Abfahrt (Autobahn) dersjezd (dálnice)
Abfahrt (Zug) derodjezd (vlak)
Abfahrtsläufer dersjezdař
Abfall derodpad
Abfallablagerung dieukládání odpadů
Abfallexport derexport odpadů
vývoz odpadů
Abfallverbringung dieumístění odpadu
Abfallwirtschaft diehospodaření s odpady
abfangen (etwas / jemanden)zachytit (co / koho)
abfangen / dämpfen (Aufprall)tlumit (náraz)
abfliegenodletět / odlétat
abfliegen lassenodstartovat
abfließenodtéci / odtékat
Abflug derodlet
Abflussgitter dasodvodňovací mříž
Abflußschlauch derhadice odtoková
Abfüllstation dieplnírna
Abgas dasexhalát / zplodina
abgeschnittenodříznutý
Abgrund derpropast / stráň / strž
abhängig (von etwas / jemandem)závislý (na něčem / někom)
Abhängigkeit (Sucht) die (von etwas)závislost (na něčem)
abklappen / herunterklappenodklopit
abklärenvyjasnit / objasnit
abklingenodeznít
abkoppelnodpojit / odpojovat
abkühlenochlazovat / ochladit
ablassenvypustit / vypouštět
ablaufen (Frist)vypršet (lhůta)
ablehnenodmítnout / odmítat
Ablehnung dieodmítnutí
Ablesung dieodečtení
abnehmbarodnímatelný
abnehmen (Blut)odebrat / odebírat (krev)
abnehmen / zurückgehenubýt

1 2 3 4 ... 116 117 Nalezeno záznamů: 5818