Česko-německý   Německo-český

  •  
Český termín
Překlad
Mluvíte německy?Sprechen Sie deutsch?
Můžete mluvit pomaleji?Können Sie langsamer sprechen?
Nerozumím.Ich verstehe nicht.
Opakujte to, prosím!Wiederholen Sie es, bitte!
Rozumím.Ich verstehe.
Rozumíte?Verstehen Sie?

Nalezeno záznamů: 6