Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

Vítejte na stránkách portálu pro informační podporu rozhodování za krizových situací, který je určen laické a odborné veřejnosti v česko-saském přeshraničním regionu, vymezeném Ústeckým krajem na české straně a zemským okresem Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří na německé straně.

Co na portálu najdete: