Česko-německý   Německo-český

  •  
Český termín
Překlad
cisternaKesselwagen der
Tank (zum Gütertransport) der
cítitempfinden
riechen
cítit (se)fühlen (sich)
cítit / pociťovatfühlen
citlivostSensibilität die
citlivost v prstechFingerspitzengefühl das
citlivý (citlivě)sensibel
civilní oblečeníZivil das
civilní službaZivildienst der
cizífremd
cizí tělesoFremdkörper der
cizí zaviněníFremdverschulden das
cizinecAusländer der
Fremder der
cizinecká policieAusländerpolizei die
Fremdenpolizei die
cizinkaAusländerin die
cizojazyčný (cizojazyčně)fremdsprachig
Creutzfeld-Jakobova nemocCreutzfeldt-Jakob-Krankheit die
cukrovkaZuckerkrankheit die
cvičeníÜbung die
cvičení na suchuTrockenübung die
cvičitüben
cvičný letÜbungsflug der
cyklistaRadfahrer der
cyklistický závodRadrennen das
cyklistkaRadfahrerin die
čas / doba / obdobíZeit die
časně ránofrüh morgens
frühzeitig
částTeil der
částečná invaliditaTeilinvalidität die
částečná uzávěraTeilsperrung die
častooft
čekací dobaWartezeit die
čelenkaStirnband das
čelní nakladačFrontlader der
čelní skloFrontscheibe die
čelní srážkaFrontalzusammenstoß der
čelný (čelně)frontal
čeloStirn die
černé uhlíSteinkohle die
černobílýschwarzweiß
černý (černě)schwarz
černý kašelKeuchhusten der
čerpadloPumpe die
čerstvý vzduchFrischluft die
červWurm der
červ / larvaMade die
červenJuni der
červenecJuli der
červený (červeně)rot
čéškaKniescheibe die

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 95 96 Nalezeno záznamů: 4798