Zóna havarijního plánování Lovochemie Lovosice
Základní údaje
Název
Zóna havarijního plánování Lovochemie Lovosice
Typ
zóna havarijního plánování
Provozovna
Lovochemie Lovosice
Zařazení provozovny dle 224/2015 Sb.
skupina B
Rozloha ohrožené oblasti
12,45 km2
ORP
Litoměřice, Lovosice
Obec
Bohušovice nad Ohří, Keblice, Litoměřice, Lovosice, Lukavec, Mlékojedy, Píšťany, Terezín, Velké Žernoseky, Žalhostice
Doplňující informace
Popis
Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je v areálu Lovochemie nakládáno, patří amoniak (čpavek) a sirouhlík. Analýzou a hodnocením rizik byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována havárie zásobníku amoniaku a havárie cisterny s amoniakem.
Analýza ohrožení
Dokumenty ke stažení
Areál průmyslové chemie Lovosice - Informace pro veřejnost - final_1.pdf
ZHP - Areál průmyslové chemie Lovosice - základní mapa.png
ZHP - areál průmyslové chemie Lovosice - ortofotomapa.png