Závažné havárie

  •  
  •  

Filtr

Dle: typ

Dle: území

Lokace
Popis
Zóna havarijního plánování Lovochemie LovosiceLovochemie Lovosice, Lovochemie, a.s., Terezínská 57, 410 17 LovosiceLitoměřice, Lovosice Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je v areálu Lovochemie nakládáno, patří amoniak (čpavek) a sirouhlík. Analýzou a hodnocením rizik byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována havárie zásobníku amoniaku a havárie cisterny s amoniakem.
Zóna havarijního plánování SPOLCHEMIESPOLCHEMIE Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad LabemÚstí nad Labem Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, nakládáno, patří chlor a propylen. Analýzou a hodnocením rizik, metodami uznávanými a doporučovanými v Evropské unii, byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace s nebezpečnými látkami při přečerpávání železničních cisteren. Potenciální následky havárie v okolí areálu lze očekávat v případě úniku určitého množství chloru a při explozi propylenu.
Zóna havarijního plánování UNIPETROL RPAUNIPETROL RPA, Záluží 1, 436 70 LitvínovLitvínov, Most Zdroji rizik závažné havárie s dopady na okolí jsou v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. zařízení jednotlivých provozovatelů obsahující nebezpečné látky a nakládání provozovatelů s nebezpečnými látkami. Rizikovými jsou zejména nestandardní stavy těchto zařízení a výrobních procesů (odstavování – běžná i havarijní, najíždění do opětného provozu) a vícečetné manipulace s nebezpečnými látkami (plnění, stáčení). Nebezpečnými látkami v případě úniku ze zařízení (výrobního, skladovacího či přepravního) s možnými dopady přesahujícími hranice areálu jsou zejména: amoniak, sirovodík, uhlovodíky, hořlavé kapaliny (ropa, benzíny, petroleje, motorová nafta...)
Zóna havarijního plánování VelvětyVýrobní areál Velvěty, Lybar, a.s. , Velvěty 33, 415 01 TepliceTeplice Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve výrobním areálu Velvěty nakládáno, patří zkapalněné uhlovodíky na bázi propan-butanu a formaldehyd. Analýzou a hodnocením rizik byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace při přečerpávání a skladování zkapalněných uhlovodíků a havárie zásobníku formaldehydu.

Nalezeno záznamů: 4