Závažné havárie

  •  
  •  

Filtr

Dle: typ

Dle: území

Lokace
Popis
Zóna havarijního plánování CHEMPARK ZÁLUŽÍORLEN Unipetrol RPA s. r. o., Záluží 1, 436 70 LitvínovLitvínov, Most Zdroji rizik závažné havárie s dopady na okolí jsou v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. zařízení jednotlivých provozovatelů obsahující nebezpečné látky a nakládání provozovatelů s nebezpečnými látkami. Rizikovými jsou zejména nestandardní stavy těchto zařízení a výrobních procesů (odstavování – běžná i havarijní, najíždění do opětného provozu) a vícečetné manipulace s nebezpečnými látkami (plnění, stáčení). Nebezpečnými látkami v případě úniku ze zařízení (výrobního, skladovacího či přepravního) s možnými dopady přesahujícími hranice areálu jsou zejména: amoniak, sirovodík, uhlovodíky, hořlavé kapaliny (ropa, benzíny, petroleje, motorová nafta...)
Zóna havarijního plánování Lovochemie LovosiceLovochemie Lovosice, Terezínská 57, 410 17 LovosiceLitoměřice, Lovosice Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je v areálu Lovochemie nakládáno, patří amoniak (čpavek) a sirouhlík. Analýzou a hodnocením rizik byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována havárie zásobníku amoniaku a havárie cisterny s amoniakem.
Zóna havarijního plánování SPOLCHEMIESPOLCHEMIE Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad LabemÚstí nad Labem Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, nakládáno, patří chlor a propylen. Analýzou a hodnocením rizik, metodami uznávanými a doporučovanými v Evropské unii, byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace s nebezpečnými látkami při přečerpávání železničních cisteren. Potenciální následky havárie v okolí areálu lze očekávat v případě úniku určitého množství chloru a při explozi propylenu.
Zóna havarijního plánování VelvětyVýrobní areál Velvěty, Czech Aerosol, a.s., Velvěty 33, 415 01 TepliceTeplice Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve výrobním areálu Velvěty nakládáno, patří zkapalněné uhlovodíky na bázi propan-butanu a formaldehyd. Analýzou a hodnocením rizik byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace při přečerpávání a skladování zkapalněných uhlovodíků a havárie zásobníku formaldehydu.

Nalezeno záznamů: 4