Mapa ohrožení

Prostřednictvím mapy můžete zjistit, jaké ohrožení se nachází v okolí zvolené obce, města nebo v místě Vašeho bydliště na území přeshraničního regionu. V systému jsou evidována ohrožení typu povodně, půdní a skalní sesuvy a úniky nebezpečných chemických látek.

Povodňové scénáře

Přehled povodňových scénářů pro vybrané vodní toky

Sesuvy

Aktivní či sledované sesuvy a svahové pohyby

Závažné havárie

Informace pro veřejnost v zónách havarijního plánování průmyslových areálů