Zóna havarijního plánování Velvěty
Základní údaje
Název
Zóna havarijního plánování Velvěty
Typ
zóna havarijního plánování
Provozovna
Výrobní areál Velvěty
Zařazení provozovny dle 224/2015 Sb.
skupina B
Rozloha ohrožené oblasti
0,06 km2
ORP
Teplice
Obec
Bystřany, Rtyně nad Bílinou
Doplňující informace
Popis
Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve výrobním areálu Velvěty nakládáno, patří zkapalněné uhlovodíky na bázi propan-butanu a formaldehyd. Analýzou a hodnocením rizik byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace při přečerpávání a skladování zkapalněných uhlovodíků a havárie zásobníku formaldehydu.
Analýza ohrožení
Dokumenty ke stažení
Areál VELVĚTY - Informace pro veřejnost.pdf
ZHP - v okolí areálu VELVĚTY - ortofotomapa.pdf
ZHP - v okolí areálu VELVĚTY - základní mapa