CAS 32
Základní údaje
Název
CAS 32
Typ
cisternová automobilová stříkačka
Počet
28
Počet
28
Posádka 1:3
Voda 8,200
Výkon čerpadla 3,200
Počet B hadic 9
Počet C hadic 14
Fotodokumentace