Zóna havarijního plánování CHEMPARK ZÁLUŽÍ
Základní údaje
Název
Zóna havarijního plánování CHEMPARK ZÁLUŽÍ
Typ
zóna havarijního plánování
Provozovna
ORLEN Unipetrol RPA s. r. o.
Zařazení provozovny dle 224/2015 Sb.
skupina B
Rozloha ohrožené oblasti
17,28 km2
ORP
Litvínov, Most
Obec
Horní Jiřetín, Litvínov, Most
Doplňující informace
Popis
Zdroji rizik závažné havárie s dopady na okolí jsou v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. zařízení jednotlivých provozovatelů obsahující nebezpečné látky a nakládání provozovatelů s nebezpečnými látkami. Rizikovými jsou zejména nestandardní stavy těchto zařízení a výrobních procesů (odstavování – běžná i havarijní, najíždění do opětného provozu) a vícečetné manipulace s nebezpečnými látkami (plnění, stáčení). Nebezpečnými látkami v případě úniku ze zařízení (výrobního, skladovacího či přepravního) s možnými dopady přesahujícími hranice areálu jsou zejména: amoniak, sirovodík, uhlovodíky, hořlavé kapaliny (ropa, benzíny, petroleje, motorová nafta...)
Analýza ohrožení
Dokumenty ke stažení
Areál Chempark Záluží - Informace pro veřejnost.pdf
ZHP Chempark Záluží - ortofotomapa
ZHP Chempark Záluží - základní mapa