Zóna havarijního plánování SPOLCHEMIE
Základní údaje
Název
Zóna havarijního plánování SPOLCHEMIE
Typ
zóna havarijního plánování
Provozovna
SPOLCHEMIE Ústí nad Labem
Zařazení provozovny dle 224/2015 Sb.
skupina B
Rozloha ohrožené oblasti
13,36 km2
ORP
Ústí nad Labem
Obec
Trmice, Ústí nad Labem
Doplňující informace
Popis
Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, nakládáno, patří chlor a propylen. Analýzou a hodnocením rizik, metodami uznávanými a doporučovanými v Evropské unii, byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace s nebezpečnými látkami při přečerpávání železničních cisteren. Potenciální následky havárie v okolí areálu lze očekávat v případě úniku určitého množství chloru a při explozi propylenu.
Analýza ohrožení
Dokumenty ke stažení
Areál SPOLCHEMIE - Informace pro veřejnost - final.pdf
ZHP - areál SPOLCHEMIE - základní mapa.pdf
ZHP - areál SPOLCHEMIE - ortofotomapa.pdf