Typy požárních stanic na české straně

Typ stanice

Umístěna v obci s počtem obyvatel

Další podmínky

C1

do 40 000

nejsou

C2

od 40 000 do 75 000

nejsou

C3

nad 75 000

nejsou

P0

do 15 000

jednotka HZS kraje vznikla sdružením prostředků obce a HZS kraje

P1

do 15 000 nebo

nebo v části obce, kde jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu

P2

do 15 000 / nad 15 000 podle stanovených podmínek

stanice zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární technikou a automobilovým žebříkem

P3

nad 30 000 nebo

nebo v části obce, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje     zabezpečuje výjezd družstva a družstva o zmenšeném početním stavu a je   vybavena stanovenou požární technikou, automobilovým žebříkem a další požární technikou

P4

 

nad 15 000 nebo

nebo v části obce, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje    zabezpečuje výjezdy 2 družstev