Typy posádek na německé straně

Zkratka

Dopravní prostředek

Určení

Posádka

Počet přepravovaných osob

NEF

Zásahový vůz s lékařem

Rychlá lékařská pomoc

Lékař, asistent-záchranář

žádné

RTW

Zásahový transportní vůz

Rychlá zdravotnická pomoc

Asistent-záchranář, sanitář

1

KTW

Sanitní transportní vůz

Doprava raněných, nemocných, rodiček

Sanitář,
zdravotnický pomocník

2

RTH

Vrtulník letecké zdravotnické služby

Letecká zdravotnická služba

Pilot, lékař,
asistent-záchranář

1