Typy posádek na české straně

Zkratka

Dopravní prostředek

Určení

Posádka

Počet přepravovaných osob

RLP

Zásahový vůz s lékařem

Rychlá lékařská pomoc

Lékař, asistent-záchranář

1 (výjimečně 2)

RZP

Zásahový transportní vůz

Rychlá zdravotnická pomoc

Asistent-záchranář, sanitář

1 (výjimečně 2)

DRNR

Sanitní transportní vůz

Doprava raněných, nemocných, rodiček

Sanitář,
zdravotnický pomocník

4 (zcela výjimečně 5)

LZS

Vrtulník letecké zdravotnické služby

Letecká zdravotnická služba

Pilot, lékař,
asistent-záchranář

1