Testovací provoz portálu

20. října 2011

Veřejný portál, který je jedním z výstupů projektu přeshraniční spolupráce Cíl3 s názvem "Portál pro podporu rozhodování za krizových situací", byl uveden do testovacího provozu.

Portál bude v průběhu roku 2012 průběžně rozšířován a doplňován o informace z české a německé strany přeshraničního regionu a do plného provozu bude uveden v roce 2013.

Cílem portálu je poskytovat veřejnosti v přeshraničním regionu Ústecký kraj - Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří informace o aktuální bezpečnostní situaci a potenciálním ohrožení na území tohoto regionu.

Společné sdílení těchto informací napříč přeshraničním regionem by mělo zlepšit informovanost jeho obyvatel a vytvořit podmínky pro další intenzivnější spolupráci a zlepšení vzájemného porozumění.