Přeshraniční cvičení krizových štábů a složek IZS

30. května 2013

V druhé polovině května proběhlo přeshraniční cvičení krizových štábů a operativních složek se zaměřením na operativní řešení mimořádné události s únikem chemické látky.

V rámci realizace projektu Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací se v druhé polovině května uskutečnilo přeshraniční štábní cvičení krizových štábů a operativních složek za účasti projektových partnerů.

Cílem cvičení bylo prověřit technologii informačního systému, výměnu údajů a sdílení jednotného obrazu situace při vzniku mimořádné události v blízkosti státní hranice, s potenciálem ohrozit životy a majetek občanů na obou stranách přeshraničního regionu.

Předmětem cvičení byla mimořádná událost s účastí chemické látky - modelová dopravní nehoda cisterny převážející nebezpečnou chemickou látku. Cílem cvičení bylo prověřit společnou výměnu údajů o situaci, operativně stanovit oblast ohroženou na české a německé straně s využitím prediktivních nástrojů a rovněž naplánovat a v reálném čase operativně sledovat realizaci opatření na ochranu obyvatelstva s využitím operativního modulu COSMOD.

Cvičení prokázalo, že technologie portálu COSMOD umožňuje překlenout nebo významně snížit jazykovou bariéru a významně zlepšit spolupráci a komunikaci mezi operativními složkami při vzniku mimořádné události s přeshraničním ohrožujícím potenciálem.