Předurčení jednotek požární ochrany pro zásahy s únikem nebezpečných látek

Předurčenost jednotek HZS k zásahu na nebezpečné látky

Typ předurčenosti

Podmínky, zajištění

Jednotka

Druh jednotky

 


O

- pohotovost skupiny 3 specialistů na NL k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny

- doba dojezdu na nejvzdálenější místo zásahu max. 120 min

JPO I

určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií NL

HZS kraje

 


S

doba dojezdu na nejvzdálenější místo zásahu max. 40 min

stanovená JPO I

HZS kraje

dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras NL

 


Z

bez specifikace

JPO I

každá nezařazená do předurčenosti “O“ nebo “S“

HZS kraje

bez specifikace

stanovená JPO II

SDH vybrané obce