Předurčení českých jednotek požárních ochrany pro zásahy při dopravních nehodách

Typ předurčenosti

Předurčenost pro záchranné práce

Jednotka

Druh jednotky

Podmínky, vybavení

 

A

dálnice, rychlostní silnice I. tř., rychlostní místní komunikace, silnice I. tř. pro dálkovou a mezistátní přepravu

stanovená JPO I

HZS kraje

RZA nebo TA nebo CAS ve stanovené hmotnostní třídě, o 2 zvýšený početní stav směny

B

veškeré komunikace

stanovená JPO I

HZS kraje

minimálně RZA nebo TA ve stanovené hmotnostní třídě

veškeré komunikace

stanovené JPO II

SDH vybrané obce

 

C

veškeré komunikace

stanovená JPO I

HZS kraje

CAS ve stanovené hmotnostní třídě

vybrané úseky komunikací stanovených pro A

stanovené JPO II (výjimečně JPO III)

SDH vybrané obce

CAS ve stanovené hmotnostní třídě

D

silnice II. a III. tř. a místní komunikace

JPO II nebo JPO III

SDH vybrané obce

CAS nebo DA s výbavou ručních vyprošťovacích nástrojů

E

 

JPO I

HZS kraje

AJ (nosnost do 20 t) s lanovým navijákem do 40 t

F

jednotka určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel

JPO I


HZS kraje

vyprošťovací automobil nebo AJ (nosnost do 20 t)