AB-ABC
Základní údaje
Název
AB-ABC
Typ
chemický kontejner
Počet
5
Počet
5