PPLA
Základní údaje
Název
PPLA
Typ
protiplynový automobil
Počet
7
Počet
7
Fotodokumentace