CAS 24
Základní údaje
Název
CAS 24
Typ
cisternová automobilová stříkačka
Počet
33
Počet
33
Posádka 1:5
Voda 2,500 - 3,200
Výkon čerpadla 2,500
Výkon přenosného čerpadla 2,500
Počet B hadic 8
Počet C hadic 9
Fotodokumentace