Požární stanice Litvínov
Základní údaje
Název provozovny Požární stanice Litvínov
Typ požární stanice
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Adresa Podkrušnohorská 251, 436 03 Litvínov
Ohrožení
Ohrožení vnější