Ostrý provoz portálu

12. července 2013

Portál pro podporu rozhodování za krizových situací byl úspěšně nasazen při povodních v červnu 2013 a je nyní v ostrém provozu.

Přeshraniční portál pro podporu rozhodování za krizových situací (COSMOD) byl úspěšně nasazen pro řešení povodní, které zasáhly česko-německý region v červnu 2013.

V návaznosti na toto nasazení byl ukončen 30. 6. 2013 testovací provoz a od 1. 7. 2013 je portál v ostrém provozu.

Povodně v červnu 2013 prověřily jak samotnou technologii informačního systému, tak její uživatele z řad orgánů krizového řízení a složek IZS na české i německé straně. Veřejná část systému byla při povodních k dispozici veřejnosti jako záložní zdroj informací o aktuální povodňové situaci, v případě nedostupnosti primárních systémů. Uživateli hojně využívané byly rovněž informace o povodňovém ohrožení a potenciálním rozsahu zaplaveného území.

Složky IZS a orgány krizového řízení využily neveřejnou část portálu pro operativní mapování povodňové situace, sběr dat o zasaženém území, plánování, realizaci a monitorování opatření na ochranu obyvatelstva, regulaci pohybu osob a dopravy, evakuaci a dalších.

Po květnovém přeshraničním cvičení krizových štábů a operativních složek byly povodně v červnu 2013 ostrým testem výsledků realizovaného projektu přeshraniční spolupráce, v jehož rámci se jednotlivé funkční celky plně osvědčily a vytvořily pevný základ pro řešení budoucích krizových situací.