Mělník
Základní údaje
Název Mělník
Tok Labe
Další informace Detail stanice na webu ČHMÚ
Čas 06. 10. 2022, 07:50
Vodní stav [cm] 268
Limit SPA 1 [cm] 400
Limit SPA 2 [cm] 500
Limit SPA 3 [cm] 550
Limit pro extrémní povodeň [cm] 936
Související informace Povodňové scénáře
Aktuální stav

Vysvětlivky:

průtok - průtok

modelová předpověď průtoku - modelová předpověď průtoku

vodní stav - vodní stav

modelová předpověď vodního stavu - modelová předpověď vodního stavu

© Český hydrometeorologický ústav

Naměřené hodnoty
Datum a časVodní stav [cm]Průtok [m3s-1]
6. října 2022 7:50:00268
6. října 2022 7:40:00268
6. října 2022 7:30:00267
6. října 2022 7:20:00267
6. října 2022 7:10:00266
6. října 2022 7:00:00266
6. října 2022 6:50:00266
6. října 2022 6:40:00265
6. října 2022 6:30:00265
6. října 2022 6:20:00265

© Český hydrometeorologický ústav