Ústí nad Labem
Základní údaje
Název Ústí nad Labem
Tok Labe
Další informace Detail stanice na webu ČHMÚ
Čas 23. 11. 2019, 02:40
Vodní stav [cm] 158
Průtok [m3s-1] 123
Limit SPA 1 [cm] 450
Limit SPA 2 [cm] 530
Limit SPA 3 [cm] 600
Limit pro extrémní povodeň [cm] 1082
Trend
Související informace Povodňové scénáře
Aktuální stav

Vysvětlivky:

průtok - průtok

modelová předpověď průtoku - modelová předpověď průtoku

vodní stav - vodní stav

modelová předpověď vodního stavu - modelová předpověď vodního stavu

© Český hydrometeorologický ústav

Naměřené hodnoty
Datum a časVodní stav [cm]Průtok [m3s-1]
23. listopadu 2019 2:40:00158123
23. listopadu 2019 2:30:00158123
23. listopadu 2019 2:20:00158123
23. listopadu 2019 2:10:00158123
23. listopadu 2019 2:00:00158123
23. listopadu 2019 1:40:00158123
23. listopadu 2019 1:30:00159124
23. listopadu 2019 1:20:00159124
23. listopadu 2019 1:10:00159124
23. listopadu 2019 1:00:00159124

© Český hydrometeorologický ústav