Mělník
Základní údaje
Název Mělník
Tok Labe
Další informace Detail stanice na webu ČHMÚ
Čas 23. 05. 2019, 10:00
Vodní stav [cm] 279
Limit SPA 1 [cm] 400
Limit SPA 2 [cm] 500
Limit SPA 3 [cm] 550
Limit pro extrémní povodeň [cm] 855
Související informace Povodňové scénáře
Aktuální stav

Vysvětlivky:

průtok - průtok

modelová předpověď průtoku - modelová předpověď průtoku

vodní stav - vodní stav

modelová předpověď vodního stavu - modelová předpověď vodního stavu

© Český hydrometeorologický ústav

Naměřené hodnoty
Datum a časVodní stav [cm]Průtok [m3s-1]
23. května 2019 10:00:00279
23. května 2019 9:50:00278
23. května 2019 9:40:00278
23. května 2019 9:30:00277
23. května 2019 9:20:00276
23. května 2019 9:10:00276
23. května 2019 9:00:00275
23. května 2019 8:50:00273
23. května 2019 8:40:00273
23. května 2019 8:30:00273

© Český hydrometeorologický ústav