Česko-německý   Německo-český

  •  
Český termín
Překlad
zmocnit sebemächtigen (sich)
zmrznout/ zamrzatgefrieren
značný (značně)beträchtlich
znakZeichen das
znalecGutachter der
známáBekannte die
známka životaLebenszeichen das
známýBekannter der
znátkennen
znavenýermattet
znecitlivění / omámení / omráčeníBetäubung die
znečistit / znečisťovatverunreinigen
znečištěníVerunreinigung die
znečištění ovzdušíLuftverunreinigung die
znečištění vodGewässerverunreinigung die
znehybněníFixation die
znehybnitfixieren
ruhigstellen
zneškodnit / zneškodňovatunschädlich machen
znetvořit (obličej)entstellen (Gesicht)
zneužíváníMissbrauch der
zničeníVernichtung die
Zerstörung die
zničit / ničitzerstören
zobrazeníDarstellung die
zobrazení na obrazovceBildschirmanzeige die
zornicePupille die
zpáteční cestaRückweg der
zpátky / zpětzurück
zplnomocněnecBevollmächtigter der
zplnomocnitbevollmächtigen
zplodinaExhalat das
zpocenýverschwitzt
zpomaleníVerlangsamung die
zpomalit / zpomalovatverlangsamen
zpozorovatbemerken
zpožděníVerspätung die
zpracování datDatenverarbeitung die
zprávaNachricht die
zpráva / výkazBericht der
zpravidlain der Regel
zpravodajKorrespondent der
zpravodajkaKorrespondentin die
zprávy o stavu vodyWasserstandsmeldungen die
zprostředkovatvermitteln
zprůchodnitdurchgängig machen
zprůjezdnitbefahrbar machen
způsobArt und Weise die
způsobilostTauglichkeit die
způsobilost k jízděFahrtüchtigkeit die
způsobit / způsobovatverursachen
zradaVerrat der

1 2 ... 91 92 93 94 95 96 Nalezeno záznamů: 4798